Den gamle side med bryllupsting er blevet nedlagt pga. skilsmissen.